2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Cezaları

0
1262

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU PARA CEZALARI 2019

2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Cezaları

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here