Takip Edin

Genel

Arama Kurtarma Eğitimi

Yayınlanma tarihi

-

Arama, Kurtarma Eğtimi

Arama Kurtarma Eğitimi

Arama kurtarma eğitimi acil durumlar yönetmeliğine göre mutlaka alınması gereklidir. Acil durumlarda iş yerinin büyüklüğü taşıdığı özel riskler, yapılan işlerin tehlike unsuru, çalışan sayısını göz önüne alarak önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Arama Kurtarma Eğitimi ile olası afetlerde önemli bir görev üstlenecek arama kurtarma ekiplerinin veya bireysel müdahale edebilecek kişilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Zira, bir afet sonrasında profesyonel ekiplerin afet yerine ulaşması 72 saati bulabilmektedir, böyle bir durumda yalnızca orada bulunanlar birbirlerine yardım etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısı ile böyle bir ortamla karşılaştığınız da doğru müdahale etmek hayati önem taşımaktadır. Yanlış yapılan müdahaleler kişilerin sonradan sakat kalmasına, ya da hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu insanlar sizin ailenizden de olabilir. Böyle bir ortamda kaldığınız da bu bilgiler hem sizi, hem de yakınlarınızı kurtaracaktır. Arama Kurtarma Eğitimini tamamlayan katılımcılar için, arama kurtarma belgesi düzenlenmektedir.

Arama Kurtarma Eğitimi Sertifikası 

Arama Kurtama Eğitimi eğitimini tamamlayan çalışanlar arama kurtarma eğitimi sertifikasını almaya hak kazanırlar. Arama kurtarma eğitimi genel olarak. Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır. Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, televizyon, projektör, slayt vb eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklı yapılmaktadır.

Arama Kurtarma Eğitimini Kimler Almalı?

Arama, kurtarma, tahliye eğitimleri işletmelerin belirli tehlike sınıflarına göre verilmektedir.

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarına göre Arama Kurtarma Eğitimleri;

 •  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 kişide 1 çalışanı
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 kişide 1 çalışanı
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 kişide 1 çalışanı;
İlginizi Çekebilir:  İnşaatlarda İş Güvenliği

arama, kurtarma ve tahliye ve yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

Arama Kurtarma Eğitimi Konuları 

 • Arama ve Kurtarma Tahliye Temel Bilgileri
 • Afet Psikolojisi ve Psikolojik Destek
 • Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Türkiye’deki Afet Yönetim Sisteminin Gelişimi
 • Afet ve Acil Durumlar
 • Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi
 • Afet ve Acil Durum Planları
 • Enkazda Çalışma Prensipleri
 • Temel Afet Bilinci
 • Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi

 

 

Devamını oku
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği

Yayınlanma tarihi

-

-

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği

KAYNAK İŞLERİNDE YAYGIN OLARAK YAPILAN İŞLER

 • Sanayide;
 • Kaynak
 • Kesme
 • Taşlama
 • Parlatma
 • Lehim

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

 • Elektrik
 • Endüstriyel Gazlar ve Basınçlı Gaz Tüpleri
 • Isı – Işık – Işın
 • Toz – Gaz – Dumanlar
 • Ortam
 • Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması
 • Topraklama,
 • Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları,
 • Çalışılan ortamın özellikleri.
 • Kaynakçının el ve kolunda yüzük, kolye,
 • künye v.b iletkenlerin olması,
 • AC kaynak makineleri ile iletken yüzeylerde kaynak yapılması.
 • Kazan, tank ve su vb. iletken yerlerde mutlaka
 • DC Kaynak Makineleri kullanılmalıdır.

KAYNAK YAPARKEN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 • Tüplerin devrilmesi
 • Alev – Gaz Geri Tepmesi
 • Regülatörlerin arızalı olması
 • Takım ve hortumların standardı
 • Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahale
 • Periyodik kontroller
 • Uzman kaynakçı
 • Kaynak yapılan iş – Ortam
 • Uygun iş elbiseleriBu KKD kıyafetleri aşağıdaki gereklilikleri sağlamaktadır;
 • Göz ve Yüz Korumaları,
 • Kaynakçı Maskesi,-Gözlük
 • Mineral oksitli camları olan gözlükler ile
 • TSE EN 169 – TSE EN 170 standartlarına uygun
  gözlükler

KAYNAK İŞLERİNDE GAZ KAYNAĞINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Açığa Çıkan ; 

 • Gazlar
 • Dumanlar
 • Tozlar

Açığa Çıkan Gaz ve Dumanın Özellikleri

 • Renksiz olabilir
 • Kokusuz olabilirler
 • Ağırlıkları faklıdır
 • Yangın Patlama riski taşırlar
 • Zehirleyici etkileri var
 • Sinir sistemini etkilerler
 • Kanser yapabilirler

Açığa Çıkan Gazların Sağlığımıza Etkileri

 • Temas yerlerinde tahriş yaparlar
 • Kana karışarak sistemik etki yaparlar
 • Hedef organ etkisi
 • Basit bir cilt kızarıklığından kansere kadar değişen çeşitli hastalıklara neden olurlar .

Kaynak İşleri Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz

 

 

 

İlginizi Çekebilir:  İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğ 2019
Devamını oku

Genel

Asgari Ücret Desteği 2019

Yayınlanma tarihi

-

-

asgari ücret desteği 2019

İşverenlere 2019 Yılında Asgari Ücret Desteği Verilecek

İşverenlere müjde gibi haber açıklandı. 2019 yılında işverenlere asgari ücret desteği sağlanacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ekonomi paketiyle de işverene üç aylık destek sağlandı. Teklifin komisyon görüşmeleri sırasında eklenen maddeye göre, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

1.ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Asgari ücret desteğinden yararlanacabilecek işverenler şu şekilde açıklanmıştır; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

2.ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILAN BÜTÜN SİGORTALILARDAN DOLAYI  FAYDALANMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Hayır. Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için yararlanmak mümkündür.

3.  KURUMA VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ BAKIMINDAN HANGİ BELGE TÜRLERİNDEN BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA İMKANI BULUNMAKTADIR?

Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı yararlanılması mümkün bulunmaktır. Bu bakımdan dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri olup bu belge türlerinden bildirilen sigortalılar bakımından anılan madde hükmünde yer verilen destek unsurundan yararlanılma imkanı bulunmaktadır.

4. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜREKLİ VERİLECEK BİR DESTEK UYGULAMASI MIDIR?

Asgari ücret desteği, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı kapsamda bulunan işverenlerimize 2017/Ocak ila 2017/Aralık aylarına münhasır olmak üzere verilecek sürekli olmayan süreli bir destektir.

5. İŞYERİNİN TESCİL TARİHİNİN DESTEKTEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI BAKIMINDAN BİR ÖNEMİ VAR MI?

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında işyerinin 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır.
– 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde;
2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı 110 TL (Aylık 3.300 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.
– 2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde;
2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

6. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILABİLECEK TUTAR NE KADARDIR?

Destekten yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacaktır.

7. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTI BULUNMAKTA MIDIR?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.

8. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE SAĞLANAN İNDİRİM İŞVERENLERİN CARİ AY SİGORTA PRİM BORÇLARINA MI MAHSUP EDİLECEKTİR?

Hayır. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin Ocak ayı prim ve hizmet belgesi Şubat ayında verildiğinden bu belgenin alınmasından sonra destek tutarı çalışan sigortalı sayısına göre belirlenebilecek olup, Mart ayının sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.
Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarının takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek olması nedeniyle destekten yararlanılacak son ay olan Aralık ayı için belirlenecek destek tutarı ise 2018/Şubat ayı sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

İlginizi Çekebilir:  Asgari Ücret Desteği 2019

9. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİ ONAYLAR İKEN DİĞER SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDE OLDUĞU GİBİ FARKLI BİR KANUN TÜRÜ SEÇİMİ YAPILACAK MI?

Hayır. Usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Dolayısıyla diğer sigorta prim teşvik uygulamalarında olduğu gibi aylık prim ve hizmet belgesini oluştururken asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için farklı bir Kanun türü seçimi yapılmayacaktır.

10. 01/01/2017 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

-2017 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,
-2017 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi,
gerekmektedir.

11. İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA 03/04/2016 TARİHİNDE BAŞLAYAN BİR İŞYERİ 2016 YILININ KIYASLAMA YAPILACAK OCAK AYINDA BİLDİRİMİ BULUNMAMASI NEDENİYLE 2017/OCAK AYINDA DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK MI?

2016 yılı ve öncesinde tescil edilen ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi işçi çalıştıran işverenlerin 2017 yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında bir önceki yılın aynı ayına(2016/Ocak ayı) ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde, uzun vadeli sigorta kollarından bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Buna göre 2017 yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında 2016/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

12. 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 1 NUMARALI BELGE TÜRÜNDEN BİLDİRİLEN VE KAZANÇLARI 110 TL ALTI OLAN 4 SİGORTALININ PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ 120, KAZANÇLARI 115 TL VE ÜZERİ 4 SİGORTALININ İSE 100 GÜN PRİM ÖDEME GÜN SAYISI OLDUĞU, AYNI İŞYERİNİN 2017 YILI ŞUBAT AYINDA KURUMA VERDİĞİ 1 NUMARALI BELGE TÜRÜNDEN BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ İSE 160 OLDUĞU VARSAYILDIĞINDA DESTEKTEN YARARLANILACAK GÜN SAYISI VE DESTEK TUTARI NE OLACAKTIR? BU DESTEK TUTARINA İLİŞKİN MAHSUPLAŞMA HANGİ AYDA YAPILACAKTIR?

Kazançları 2016/Şubat ayında 110 TL altı olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi 4 sigortalı için bildirilmiş 120 gün 2017/Şubat ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 120 günlük prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar(120 x 3,33 = 399,60-TL) ilgili işveren açısından 2017/Şubat ayı için yararlanılacak azami destek tutarı olacaktır. Bu destek tutarı işverenin 2017/Nisan ayının sonuna kadar ödeyeceği primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

13. 01/01/2017 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİ BAKIMINDAN BİR ÖNCEKİ YILIN KIYASLAMA YAPILACAK İLGİLİ AYINDA UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN BELGE TÜRLERİ DIŞINDA BİLDİRİM YAPILMIŞ OLMASI HALİNDE DESTEKTEN YARARLANILACAK GÜN SAYISI NASIL BELİRLENECEKTİR?

2016 yılının ilgili ayında yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takip eden uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır.
Örneğin, 01/01/2017 tarihi öncesinde tescil edilmiş olan (A) işyeri işvereni tarafından 2017 yılı Ocak ayında 1 numaralı belge türü ile 4 sigortalı ve 120 gün bildirim yapıldığı, bu işyerinin 2017/Ocak ayı için destekten yararlanabileceği gün sayısını bulmak için esas alınacak 2016 yılı Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin bildirimde bulunulmadığı sadece 2 numaralı belge türü ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan 2 sigortalı için bildirimde bulunulduğu, 2016/Ocak ayını takip eden uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ilk bildirim yapılmış ayın 2016/Şubat ayı olduğu bu ayda 2 numaralı belge türünden yapılan bildirim yanı sıra 1 numaralı belge ile 1 sigortalı ve 20 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, 2017 yılı Ocak ayı için 2016 yılı Şubat ayında bildirilen 20 gün asgari ücret desteğinin hesabında dikkate alınacaktır. Buna göre destek tutarı 20 x 3,33 = 66,60-TL olacaktır.

İlginizi Çekebilir:  İş Kazası Olmayan İşyerlerine Teşvik

14. 01/01/2017 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN LİNYİT VE TAŞKÖMÜRÜ ÇIKARILAN İŞYERLERİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISI NASIL HESAPLANACAKTIR?

01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2016 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 220 TL (aylık 6.600 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

15. 2016 YILINDAN ÖNCE BU KANUN KAPSAMINA ALINMIŞ ANCAK 2016 YILINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAMIŞ İŞYERLERİ BAKIMINDAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISI NASIL HESAPLANACAKTIR?

2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerleri için öngörülen hesaplamaya göre destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı tespit edilecektir.

16. 2017 YILI İÇİNDE İLK DEFA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

-2017 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,
-Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
-İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması,
-2017 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi, bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması ve prime esas kazançlarını eksik bildirmemesi,
gerekmektedir.

17. 2017 YILI İÇİNDE İLK DEFA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİNİN 2017 YILI İÇİN ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERİ SİGORTALI OLARAK BİLDİRMEDİĞİNİN VEYA BİLDİRDİĞİ SİGORTALILARI FİİLEN ÇALIŞTIRMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ HALİNDE DESTEKTEN YARARLANILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2017 Ocak(Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2017 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi 2017 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

18. İŞYERLERİNİN (TESCİL TARİHİNE BAKILMAKSIZIN) 2017 YILI İÇİN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCI EKSİK BİLDİRDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE DESTEKTEN YARARLANILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

2017 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2017 Ocak ila 2017 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

İlginizi Çekebilir:  Toprak Altında Kalan İşçi 3 Saat Bekledi

19. SİGORTALI VE İŞVEREN HİSSELERİNE AİT SİGORTA PRİMLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK TUTAR NE OLACAKTIR?

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak asgari ücret desteği tutarından az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar asgari ücret desteği verilecektir.

20. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK AMACIYLA, MEVCUT BİR İŞYERİNİN KAPATILARAK DEĞİŞİK BİR AD VEYA UNVAN YA DA İŞ BİRİMİ OLARAK FAALİYETE GEÇİRİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI HALİNDE DESTEKTEN YARARLANILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Hayır. Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.

21. DEVİR, İNTİKAL VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNDE İŞVERENLER AÇISINDAN BİR HAK KAYBI SÖZ KONUSU MUDUR?

Hayır, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlem yapılacaktır.
İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi veya farklı bir ile nakledilmesi halinde işyerine yeni numara verilecek olmasına karşın bu işyerleri asgari ücret desteğinden, nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanacaktır.

22. ALT İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN VE KAPSAMA GİREN SİGORTALILARIN DESTEKTEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASINDA BİR FARKLILIK BULUNMAKTA MIDIR?

Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, her bir alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları asıl işverenin ve/veya varsa diğer alt işverenlerin prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmayacak olup, her bir alt işveren için hesaplama müstakil bir işverenmiş gibi ayrı ayrı yapılacaktır.

23. ALT İŞVERENLERİN TESCİL TARİHİNİN DESTEKTEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI BAKIMINDAN BİR ÖNEMİ VAR MI?

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, alt işverenlik tescilinin 01/01/2017 tarihinden önce yapılmış olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır.
Buna göre, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 01/01/2017 tarihinden önce yapılmış olması ve 2017 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde veya 01/01/2017 tarihinden sonra yapılmış/yapılacak olması halinde müstakil işverenler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde asgari ücret destek tutarı her bir alt işveren için müstakil bir işverenmiş gibi ayrı ayrı hesaplanacaktır.

24. ALT İŞVERENLERİN KURUMA BORÇLARININ BULUNMASI VEYA ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARINI EKSİK BİLDİRDİĞİNİN, SİGORTALILARINI KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRDIĞININ YADA BİLDİRİLEN SİGORTALININ FİİLEN ÇALIŞMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ HALİNDE ASIL İŞVEREN DESTEKTEN YARARLANABİLECEK MİDİR?

Asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olması nedeniyle söz konusu durumların bulunması halinde, ilgili alt işverenler ile asıl işveren de destekten yararlandırılmayacaktır. Buna karşın diğer alt işverenler destekten yararlanmaya devam edecektir.

25. KURUMA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ VERMEMELERİNE KARŞIN UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLAN 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER DE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK MİDİR?

Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalıları ev hizmetlerinde çalıştıran işverenler de anılan destekten yararlanacaktır.

 

Devamını oku

Genel

BAŞARILI BİR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR ?

Yayınlanma tarihi

-

-

başarılı bir iş güvenliği uzmanı nasıl olunur?

BAŞARILI BİR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR ?

Başarılı bir İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere hakim, Türkiye ve dünyada iş kazalarının neden ve ne yoğunlukta olduğunun takibini sağlayan, gelişmeye açık, araştırmacı kimseler olmalıdır.

İnsan ilişkileri bu sektörde oldukça önemlidir. Firmaya sağlanan danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütümünü sağlayabilecek kişiler olmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini işveren ve çalışanlara aktarabilmelidir. Yetişkin eğitimlerinin zorluğu göz önüne alınarak, çalışanlara eğitim verirken karşı tarafa bunun güvenini verip dinlenebilmeyi sağlayabilecek kişiler olmalıdır.

İşini hakkıyla yaptığını gösterebilmeli. Asıl amacının gerçekten güvenlik ve sağlık olduğunu karşı tarafa geçirebilirse çalışanlarla güzel ilişkiler kurar ve ziyaret gerçekleştiğinde çalışanlar memnuniyetsiz olmak yerine veya sadece İş Güvenliği Uzmanı geldiğinde dikkat ediyormuş gibi yapmak yerine, bunun gerçekten onlar için, ailelerine, hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmelerini sağlamak için olduğunu hissederler. Çatışmak yerine beraber güzel bir şekilde ilerleme kaydedebilirler.

İş Güvenliği Uzmanları Neler Yapabilir ? 

• Çalışanlarla iletişimini iyi tutmalı, onları dinlemeli, görüşlerini almalı, onlara önem verdiğini ve tavsiyelerini ciddiye aldığını hissettirmeli, sahada çalışma sırasında onlarla vakit geçirmelidir.
• Olumlu ya da olumsuz tüm tespitleri değerlendirmeli ve onlara konuyla ilgili açıklamalarda bulunmalı.
• Çalışma dışında da, dinlenme zamanlarında vs. çalışanlarla beraber vakit geçirmeli.
• Sahada zorunlu giyilmesi gereken bir kıyafet ya da kişisel koruyucu donanım varsa (baret, çelik burunlu bot), sahaya girerken buna önem vermeli, onlardan faklı olmadığını onlara göstermeli.
• Yönetim ve çalışanlar arasında uzlaşma sağlamak. Eğer çalışanların zararına olduğunu düşündüğünüz bir durum varsa, yönetime bunun uygun olmadığını belirtmeli.
• Kaza durumlarında olgusal nedenlere yoğunlaşmak. Suçu direk çalışana yüklemek yerine gerçek sebepleri araştırmak.
• Çalışanlar arasında ayrım yapmamak (din, dil, cinsiyet, görüş ayrımı).
• Sahada kullanılan makine ve teçhizat hakkında bilgi sahibi olmalı. İş kazasına sebebiyet verebilecek, sorun çıkarabilecek makinelerle ilgili tüm detayları araştırmalı, konulara hakim olmalı, sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmeli.
• Her zaman öncelikleri çalışanların sağlığı olmalı.

İlginizi Çekebilir:  Önleyici İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği DGS Geçiş Bölümleri

İki senelik İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü okuyan bir öğrenci DGS ile örgün ve açık öğretim fakültelerinde okuyabilecekleri bölümler aşağıdaki gibidir;

• İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden geçiş yapılabilecek örgün bölümler;
• Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
• İşletme Bölümü
• İşletme Yönetimi Bölümü
• İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
• Sağlık Yönetimi Bölümü
• Sosyal Hizmet Bölümü

Fark dersi alıp Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim fakültelerinin 5. Yarıyıldan başlanılabilecek bölümler;
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
• İktisat Bölümü
• Kamu Yönetimi Bölümü
• Maliye Bölümü
• Uluslararası İlişkiler Bölümü
• İşletme Bölümü
• Konaklama İşletmeciliği Bölümü
• Sosyal Hizmet Bölümü
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Fark dersi almadan Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim fakültelerinin 5. Yarıyılından başlanabilecek bölümler;
• Sağlık Yönetimi Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 2019 yılı maaşlarını öğrenmek için tıklayın.

Devamını oku

Trending