Takip Edin

Genel

BAŞARILI BİR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR ?

Yayınlanma tarihi

-

başarılı bir iş güvenliği uzmanı nasıl olunur?

BAŞARILI BİR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR ?

Başarılı bir İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere hakim, Türkiye ve dünyada iş kazalarının neden ve ne yoğunlukta olduğunun takibini sağlayan, gelişmeye açık, araştırmacı kimseler olmalıdır.

İnsan ilişkileri bu sektörde oldukça önemlidir. Firmaya sağlanan danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütümünü sağlayabilecek kişiler olmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini işveren ve çalışanlara aktarabilmelidir. Yetişkin eğitimlerinin zorluğu göz önüne alınarak, çalışanlara eğitim verirken karşı tarafa bunun güvenini verip dinlenebilmeyi sağlayabilecek kişiler olmalıdır.

İşini hakkıyla yaptığını gösterebilmeli. Asıl amacının gerçekten güvenlik ve sağlık olduğunu karşı tarafa geçirebilirse çalışanlarla güzel ilişkiler kurar ve ziyaret gerçekleştiğinde çalışanlar memnuniyetsiz olmak yerine veya sadece İş Güvenliği Uzmanı geldiğinde dikkat ediyormuş gibi yapmak yerine, bunun gerçekten onlar için, ailelerine, hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmelerini sağlamak için olduğunu hissederler. Çatışmak yerine beraber güzel bir şekilde ilerleme kaydedebilirler.

İş Güvenliği Uzmanları Neler Yapabilir ? 

• Çalışanlarla iletişimini iyi tutmalı, onları dinlemeli, görüşlerini almalı, onlara önem verdiğini ve tavsiyelerini ciddiye aldığını hissettirmeli, sahada çalışma sırasında onlarla vakit geçirmelidir.
• Olumlu ya da olumsuz tüm tespitleri değerlendirmeli ve onlara konuyla ilgili açıklamalarda bulunmalı.
• Çalışma dışında da, dinlenme zamanlarında vs. çalışanlarla beraber vakit geçirmeli.
• Sahada zorunlu giyilmesi gereken bir kıyafet ya da kişisel koruyucu donanım varsa (baret, çelik burunlu bot), sahaya girerken buna önem vermeli, onlardan faklı olmadığını onlara göstermeli.
• Yönetim ve çalışanlar arasında uzlaşma sağlamak. Eğer çalışanların zararına olduğunu düşündüğünüz bir durum varsa, yönetime bunun uygun olmadığını belirtmeli.
• Kaza durumlarında olgusal nedenlere yoğunlaşmak. Suçu direk çalışana yüklemek yerine gerçek sebepleri araştırmak.
• Çalışanlar arasında ayrım yapmamak (din, dil, cinsiyet, görüş ayrımı).
• Sahada kullanılan makine ve teçhizat hakkında bilgi sahibi olmalı. İş kazasına sebebiyet verebilecek, sorun çıkarabilecek makinelerle ilgili tüm detayları araştırmalı, konulara hakim olmalı, sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmeli.
• Her zaman öncelikleri çalışanların sağlığı olmalı.

İş Sağlığı ve Güvenliği DGS Geçiş Bölümleri

İki senelik İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü okuyan bir öğrenci DGS ile örgün ve açık öğretim fakültelerinde okuyabilecekleri bölümler aşağıdaki gibidir;

• İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden geçiş yapılabilecek örgün bölümler;
• Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
• İşletme Bölümü
• İşletme Yönetimi Bölümü
• İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
• Sağlık Yönetimi Bölümü
• Sosyal Hizmet Bölümü

Fark dersi alıp Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim fakültelerinin 5. Yarıyıldan başlanılabilecek bölümler;
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
• İktisat Bölümü
• Kamu Yönetimi Bölümü
• Maliye Bölümü
• Uluslararası İlişkiler Bölümü
• İşletme Bölümü
• Konaklama İşletmeciliği Bölümü
• Sosyal Hizmet Bölümü
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Fark dersi almadan Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim fakültelerinin 5. Yarıyılından başlanabilecek bölümler;
• Sağlık Yönetimi Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 2019 yılı maaşlarını öğrenmek için tıklayın.

Genel

İşletmelere Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi

Yayınlanma tarihi

-

Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından işletmelere yönelik “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” hazırlanmıştır. Kılavuzun hazırlık aşamasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Hıfzıssıhha Doktorları, Bilim Kurulu ve sektörün önde gelenlerinin görüşlerinden faydalanılmıştır.

 

Özellikle Sanayi İşletmelerinin alması gereken önlem ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi veren kılavuz, sanayi işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin sağlığını gözetmektedir.

 

Tüm sanayi işletmelerinin kolaylıkla uygulayabileceği öneri ve prosedürleri içeren kılavuz tutarlı ve esnek bir yaklaşım ile hazırlanmıştır. Dolayısıyla gıda üretim tesisleri, demir-çelik tesisleri veya tekstil tesisleri için farklı öneriler bulunmaktadır. Covid-19 gibi pandemi durumlarında işletmelerin bu kurallara uyması önem arz etmektedir. Kurallara uyulması durumunda; salgının ülkemizde üretime olan etkisi azalarak yok olacak, sektörlerin pandemiye karşı dayanıklılıkları artacak ve dış talepte başlayan iyileşme ile işletmeler, Covid-19 sonrası dönemde rakiplerinin önüne geçeceklerdir.

 

TSE tarafından hazırlanan bu kılavuz ile salgın sonrasında da sanayi işletmelerinin güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi sağlanmaya devam edilecektir. Sanayi tesisleri, kılavuzda yer alan standartları sağlıyor ve prosedürleri doğru bir şekilde uyguluyorlar ise güvenli üretim belgesi almak için TSE’ye başvurabileceklerdir. TSE, mevcut kontrol listesi ile başvuran işletmeleri denetleyecek ve denetimi geçenlere uluslararası bir kalite belgesi şeklinde “ Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” verilecektir.

 

“Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi” alınması kapsamında yapılması gereken çalışmalarla ilgili danışmanlık hizmetlerini  Efor OSGB’nin tecrübeli ve uzman ekibinden alarak, hızla ve güvenle sonuca ulaşabilirsiniz.

Devamını oku

Genel

COVID-19 Şüpheli Vakalarda İzolasyon ve Transfer Nasıl Olmalıdır?

Yayınlanma tarihi

-

 • Olası COVID-19 vaka için çalışma sahası içerisinde izolasyon odası oluşturulur.
  • İzolasyon odası çalışma sahasının çıkışına en yakın ve kalabalık çalışan grubundan en uzak oda olarak seçilir.
  • Odanın yakınında elzem durumlar için lavabo ve wc bulunması önemlidir.
  • İzolasyon odasında vaka ihtiyaç kiti (çantası bulunur)
  • Çantada (maske, ıslak mendil, el dezenfektanı, peçete, su, tıbbi atık poşeti) mevcuttur.
 • Olası vaka için planlanan/hazırlanan oda tüm çalışanlara duyurulur.
 • Olası semptomu olan çalışanın ivedilikle tıbbi maske takması sağlanır, vakit kaybetmeden maksimum sosyal izolasyon sağlanarak izolasyon odasına  beklemeye alınır.
 • Olası semptomu olan çalışan hakkında bilgi, derhal hazırlık ekip liderine (acil durum koordinasyon ekip lideri) verilir.
 • İzolasyon odasına giriş yapılmaması esastır. Ancak giriş yapılmanın elzem olması durumunda, enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas, veya kontaminasyon riski bulunması durumuna karşılık;
  • Tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik (EN-166),
  • Koruyucu kıyafet (EN-14126)
  • Solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) maske
  • Eldiven (EN ISO 374-5 ve virüs piktogramlı) KKD ekipmanı hazır bulundurulur.
 • Olası vaka ile ilgili bilgi ulaştığı anda ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 komuta merkezine, hazırlık ekip lideri (acil durum koordinasyon ekip lideri) tarafından bilgi verilir.
 • Vakanın transferi 112 Acil Sağlık hizmetlerinin, hazırlık ekip liderini (acil durum koordinasyon ekip lideri) yönlendirmesi ile gerçekleşir.
 • 112 Acil Sağlık Hizmetleri aracılığıyla kişinin hastaneye nakli sağlanır.
 • İzolasyon odası boşaldıktan sonra oda uygun dezenfektasyon yöntemi ile dezenfekte edilir.

Bir işyerinde olası COVID-19 vakası durumunda İşyeri Hekimleri ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanları tarafından yukarıda bahsedilen işlemler sıralanır.

Devamını oku

Genel

04-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında İş Sağlığı ve Güvenliği

Yayınlanma tarihi

-

Sağlıklı ve güvenli koşullarda, insan onuruna yakışır bir şekilde, bireyin kendini gerçekleştirmesi ve topluma hizmet noktasında gerçek imkânlar sunan bir işte çalışma tüm çalışanların hakkıdır. İşçi, işveren ve devletler bu hakkı korumaya çalışmalı, korunduğundan emin olmalı ve mevcut durumdan daha iyi çalışma koşulları ve çalışma ortamının sağlamaya çalışmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği programları ve politikaları, ‘önleme ve korumayı’ amaçlamalıdır. Çalışmalar öncelikle işyeri düzeyinde önleme üzerinde yoğunlaşmalıdır. İşyerleri ve çalışma ortamları, güvenli ve sağlıklı olacak şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır.

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

Güvenlik kültürü ilk kez kavram olarak yaşanan büyük kazalar ve felaketler sonucunda ortaya çıkmıştır.

 

YAŞANAN FELAKETLERENDÜSTRİGÜVENLİK KÜLTÜRÜ EKSİKLİKLERİ
ÇernobilNükleer Santralİş güvenliği sistemlerindeki kural ve prosedürlerin ihlali
Clapham JunctionDemiryolu taşımacılığıAğır çalışma koşulları, yoğun işyükü, denetim eksikliği
Piper AlphaPetrol üretimiZayıf iş uygulamaları, yönetimin bağlılığının eksikliği, güvenlikten ziyade kâra odaklılık
Space ShuttleHavacılıkÜretim baskısı, tehlikeleri fark edememek
Three Mile IslandNükleer santralRiskleri algılamada zayıflık, yetersiz beceri
ZeebruggeDeniz taşımacılığıÜst düzey yönetimin güvenlik konusunda eksikliği, kâr düzeyine öncelik verilmesi

Güvenlik kültürü içinde bulunduğumuz toplumun kültüründen ve örgütün kültüründen etkilenerek meydana gelir. Amacı ise çalışanların işyerinde bulunan risklere ve tehlikelere karşın farkında olmalarını sağlamak ve sürekli olarak bunlara dikkat etmelerini sağlayan kurallar geliştirmektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği algısını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler çeşitli boyutlar altında sınıflandırılmıştır.

Güvenlik iklimi ile ilgili ilk çalışmayı yapan Zohar’a (1980) göre işyerinde güvenliği sağlamak için oluşturulan güvenlik programının başarısını etkileyen temel faktör yönetimin bağlılığıdır. Güvenlik iklimini oluşturan boyutlara bakıldığında ise hangi boyutlardan oluştuğuna dair fikir birliği bulunmamaktadır.

Araştırmacıların yapılan çalışmalarda farklı boyutları ele aldığı görülmektedir. Zohar 1980 yılında İsrail’de yapmış olduğu çalışma sonucunda güvenlik iklimine ait ilk ölçümü gerçekleştirerek faktör analizi sonucunda aşağıda belirtilen boyutlara ulaşmıştır. Bunlar:

– Güvenlik eğitiminin önemi,

– Yönetimin güvenliğe karşı tutumu,

– Güvenli davranışın teşviki,

– İşyerindeki risk düzeyi,

– Çalışma hızının güvenliğe etkisi,

– Güvenlik temsilcisinin durumu,

– Güvenlik kurullarının durumu

Bu çalışmada kullanılan Özaslan’ın geliştirdiği Güvenlik İklimi ölçeği 7 boyuttan oluşmaktadır. Yani iş sağlığı ve güvenliği algısını etkileyen faktörler yedi boyutta ele alınmıştır. Bunlar:

– Güvenlik iletişimi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işletme içi iletişim düzeyini tespit etmeye yöneliktir. İşletmemde iş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili etkili bir iletişim vardır gibi ifadelerden oluşmaktadır.

– Güvenlik yönetimi: ‘İşletmede iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileştirme süreci mevcuttur’, ‘İşletmede iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimler yeterli değildir’. ‘Yönetim, iş kazalarını önlemek için yeterince çaba gösterir’ gibi ifadelerden oluşmaktadır. Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini yerleştirmek için gerekli olan unsurlar yer almaktadır.

– Bireysel sorumluluk: Bireylerin, kendileri ve başka çalışanların sağlık ve güvenliklerine karşı ne derece sorumluluk hissettikleri;

– Güvenlik standartları ve hedefleri: İşletmede iş sağlığı ve güvenliği konusunda geliştirilmiş başarı standartları mevcuttur gibi ifadelerden oluşan ölçek iş sağlığı ve algısı için önemli bir faktör olan güvenlik standartları ve hedeflerini tanımlar. Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumaları için uyulması gereken kuralları içerir.

– Kişisel katılım: Çalışanların güvenlik prosedürlerine uyma davranışları ile güvenlikle ilgili çalışma koşullarının iyileştirilmesine katılımını ölçmektedir.

– Yönetimin bağlılığı: Yönetim pozitif iş sağlığı ve güvenliği algısının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Üst yönetim sağlık ve güvenlik önlemlerini almada üzerine düşen sorumlulukları ifade etmektedir.

– Kadercilik: Çalışanların iş kazalarıyla ilgili kaderci inançlarını değerlendirmektedir. “Ne yaparsam yapayım kazaların gerçekleşmesini engelleyemem.’’ gibi ifadelerden oluşmaktadır.

Devamını oku

Trending