İş Güvenliği Talimatı Nasıl Hazırlanır ?

0
1242
İş Sağılığı ve Güvenliği Talimatı

İş Güvenliği Talimatı Nasıl Hazırlanır ?

İş Sağlığı ve güvenliği çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar. Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini kurallarının yerine getirilmesi için iş güvenliği talimatları hazırlanması gerekmektedir. İş güvenliği çalışma talitamatları,  işyerinde güvenli davranışlar sağlamayı amaçlayan bilgi, talimat, politika ve prosedürlerin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan dokümanlardır. Başarılı bir iş güvenliği talimatı çalışanların yönetmeliklere ve şirket iş güvenliği kurallarına uymaları için bir referans kaynağı olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için de temel adımlardan birisidir. İş güvenliği talimatlarının başarısı olması gerçek riskleri göze alınarak uyarlandığında ortaya çıkar. Başarılı bir iş güvenliği talimatı nasıl hazırlanır diyorsanız aşağıdaki adımları inceleyebilirsiniz ?

Tehlikenin Sebeplerinin Belirlenmesi

İş güvenliği talimatı olması gereken tüm tehlike sebepleri ve tehlikeli faaliyetler belirlenmelidir. Tehlike sebeplerinin belirlenmesi paralel olarak risk değerlendirme çalışmasınada girmektedir.  Fakat elinizde daha önceden hazırlanmış bir risk değerlendirmesi varsa tehlikeler için risk analizini referans alabilirsiniz.

Güvenlik Tedbirlerinin Belirlenmesi

Tespit edilen  tehlike kaynakları için güvenlik tedbirleri belirlenmelidir. Alınacak önlemleri belirlemek için standartları, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, ilgili yönetmelikler, ILO tavsiye kararları gibi kaynakları referans alabilirsiniz.

İş güvenliği talimatlarında dikkat edilmesi gereken en önemli konu talimatın ilgili ekipman veya faaliyet için tüm tehlike ve risk konularını anlaşılır şekilde içeriyor olmasıdır. Örneğin bir ekipmanın satın alma sırasında taşıması gereken özellikler, kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasında uyulması gereken kurallar gibi farklı çalışan gruplarını doğrudan ilgilendiren kurallar aynı talimat içinde belirgin olarak bulunabilir.

Talimatlar, uyarı levhası gibi bilgilendirme dokümanı haline getirilirken talimatta yer alan bakım veya kullanım ile ilgili kurallar kullanılabilir. Örneğin ekipman üzerinde satın alma şartları veya kurulum sırasında uyulması gereken kuralların bulunmasına gerek olmayacaktır.

İş Güvenliği Talimatı Yazım Şekli

İş güvenliği talimatı, düzenli olarak talimatı okuyacak kişiler düşünülerek hazırlanmalıdır. Talimatın ulaşacağı ve talimatı okumasını istediğimiz çalışan grubunun eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, konuştukları dil gibi etkenler mutlaka dikkate alınmalıdır. İş güvenliği talimatı, çalışanların kolayca anlayabilmeleri ve takip edebilmeleri için yazılmalıdır.

 • Talimatı hazırlarken basit kelimelerle kısa cümleler ve kısa paragraflar kullanın.
 • Etken cümle yapısı kullanın. Örneğin “makine koruyucu kapağı yerinden çıkarılmamalıdır.” yerine “makine koruyucu kapağını yerinden çıkarma.” kullanılmalıdır.
 • İş jargonu yerine tüm teknik terimleri doğru bir şekilde kullanın ve bu terimleri mümkün olduğunca basit ve açık şekilde tanımlayın.
 • Kısaltmaları açıklayın. Tüm kısaltmaları listeleyen bir bölüm yer alabilir.
 • Sembolleri açıklayın. Kısaltmalarda olduğu gibi sembolleri de açıklayabilirsiniz.
 • Talimatta yer alması gereken konulara öncelik verin. En önemli konuları talimatın odak noktasına yerleştirin.
 • İş güvenliği talimatında yer alan metni sunulan bilgi türüne göre biçimlendirin. Genel bilgi ve açıklamalara yer vermek için için paragrafları kullanın. Ayrı noktalara ayrılabilen bilgileri sunmak için madde işaretli listeler kullanın.
 • Talimatın kolay okunur ve anlaşılması için kılavuz veya içindekiler bölümü oluşturun.
 • Metin blokları arasında yeterli boşluk bırakın.
 • Konuları ve alt konuları tanımlamak veya paragrafları gruplandırmak için başlıkları ve alt başlıkları kullanın.
 • Okunabilir bir yazı tipi stili ve harf boyutu kullanın. Yazılı talimatlar için 10-12 punto büyüklüğü tercih edilebilir. 

Dökümantasyon Takibi

İş güvenliği talimatlarında güncelliği sağlamak çok önemlidir. Bunun için bir dokümantasyon takibi sistemi oluşturmalısınız. Yani oluşturduğunuz her talimata bir numara vermelisiniz. Bu talimat numarası İSG-TAL-01 şeklinde olabileceği gibi tamamen sizin karar verdiğiniz bir biçimde de olabilir. Burada önemli olan zaman içinde talimatların birbiri ile karışmaması ve yapılan değişikliklerin takip edilebilmesidir.

Talimat veya diğer dokümanların herkes tarafından erişilebilir bir portal üzerinde olması gerekir. Bilgisayar erişimi olmayan çalışanlar için talimatlar panosu oluşturmak da kullanışlı olabilir. Tüm çalışanların ihtiyaç duydukları anda talimatların en güncel haline ulaşabilmesi gereklidir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here