Takip Edin

İş Kazaları

İş kazası ve malul gelirlerindeki zam

Yayınlanma tarihi

-

Ali Pekten, dün başlayan ve yarın son bulacak yazı dizisinde bugün, iş kazası, meslek hastalığı ve malullük aylığı alanların zam sorularını yanıtlıyor.

Benim yakınıma iş kazası sonucu aylık bağlanmıştı. Bu kimseye zam verilecek mi?

– Evet verilecek. Ancak bu kimselerin aldığı paraya “aylık” değil “gelir” diyoruz. İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu meslekte kazanma gücü yüzde 10 ve daha fazla kaybolanlar için sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır. Bu gelir hesaplanırken olayın ortaya çıktığı tarihten önceki son 3 ayın ortalama günlük brüt ücretine göre bir aylık kazanç hesaplanmakta ve bunun yüzde 70’inin meslekte kazanma gücü kaybı oranında gelir bağlanmaktadır. Yani formül: Ortalama Aylık Kazançxyüzde 70xMeslekte Kazanma gücü Kaybı Oranı şeklindedir.
İş kazası ve meslek hastalıklarında 100 TL nin işgöremezlik derecesine denk gelen kısmı yansıtılacaktır.
Burada 2015 yılı içinde bağlanmış olan gelirlere 2016 ocak ayında 6 aylık TÜFE+. 100 TL nin iş göremezlik derecesi oranında zam yapılacak, 2016 Temmuz ayında da yine 6 aylık TÜFE zammı verilecektir.
Örneğin 2015 şubat ayında bağlanmış olan ve iş göremezlik derecesi yüzde 70 olan sigortalının ve 1.100 TL olan geliri 2016 Ocak ayında önce yüzde 3,86 TÜFE zammı alacak ve sonra 100 TL’nin yüzde 70 i olan 70 TL zam alacak ve Ocakta geliri 1.212,46 TL olacak, 2016 Temmuz ayında tekrar 6 aylık TÜFE kadar(tahmini 3,2) zam alarak 1.251,26 TL olacaktır.

Ben 2001 yılında iş kazası geçirdim ve yüzde 80 özürle emekli oldum şu anda 2.200 TL ücret alıyorum ne kadar zam alacağım?
Önce Ocak ayında aylığınız 6 aylık TÜFE kadar artacak ve 100 TL nin de 80 TL sini alacaksınız Ocakta aylığınız 2.364,92 TL olacak, Temmuz ayında ise 6 aylık TÜFE zammı alacaksınız ve aylığınız 2.440,6 TL olacak.

2016 yılında bağlanacak iş kazası ve meslek hastalığı gelirlerinde hesaplama nasıl olacak?
2016 yılında bağlanacak iş kazası ve meslek hastalığı gelirlerinin hesaplanmasında kullanılan son aya göre alınacak zam belirlenmektedir. Son ay 2016 Temmuz ayı öncesi ise önce 6 aylık TÜFE+ işgöremezlik derecesi oranında 100 TL+2016 Temmuz 6 aylık TÜFE zammı alacak.
Örneğin; 2016 yılı mayıs ayında işkazası geçiren, işgöremezlik derecesi yüzde 75 olan ve 2016 Nisan, Mart ve Şubat ayındaki brüt ücretleri esas alınarak ortalama aylık kazancı bulunan sigortalının geliri hesaplanırken, Nisan, Mart ve Şubat ayındaki brüt ücretler o aylardaki gün sayısına bölünmek suretiyle ortalama günlük kazanç bulunup 30 ile çarpılarak aylık kazanç bulunur. Diyelim ki aylık ortalama kazanç 2.000 TL olsun. Gelir hesaplanırken: 2000 tlxyüzde 70xyüzde 75=1.050 TL . Bu rakama önce 6 aylık Ocak TÜFE zammı yüzde 3,86, sonra 100 TL nin 75 TL si verilecek ve 1.165,53 TL olacak, ayrıca 2016 Temmuzda ise 6 aylık TÜFE zammı olacak yüzde 3,2 zam alarak 1.202,83 TL olacaktır.Buradaki yüzde 70 sabit yani aylık bağlama oranı.

2016 Ağustos ayında iş kazası geçirip gelir bağlanacak olanın hesaplaması nasıl olacak?
2016 Ağustos ayında iş kazası geçirip ortalama kazancı, Temmuz, Haziran ve Mayıs ayı ücretlerine göre hesaplanan ve iş göremezlik derecesi yüzde 50 olan sigortalının yukarıdaki gibi yani =ort.kazançxyüzde 70xyüzde 50=şeklinde geliri hesaplanacak ancak 2016 Ocak ayına ait 6 aylık TÜFE zammını ve 100 TL seyyanen zamdan işgöremezlik derecesine denk gelen zammı almayacak sadece 2016 temmuz ayına ait 6 aylık TÜFE zammını alacaktır.

 

Malul gelirlerinde özür

Ben 2008 yılında BAĞ-KUR’dan malullük aylığı alıyorum özürüm yüzde 80 idi, şu anda aylığım 1.200 TL ne kadar zam alacağım?
Malullük aylıklarında özür durumunun bir önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla siz önce Ocak ayında yüzde 3,86 TÜFE zammı sonra 100 TL seyyanen zam sonrada Temmuzda 6 aylık TÜFE zammını alacaksınız.

Ben 2010 yılında SSK dan emekli oldum ve şu anda 1.144 TL maaş alıyorum bana zam ne kadar olacak?
– Önce 6 aylık TÜFE zammı alacaksınız bu da yüzde 3,86 ve ardından 100 TL zam alacaksınız ve aylığınız 1.288,16 TL olacak temmuz ayında da 6 aylık TÜFE zammı alacaksınız(3,2) ve aylığınız 1.329,38 TL olacak.

Ben emeklilik günümü 2016 Şubat ayında tamamlayıp Çiftçi Bağ-Kurdan emekli olacağım ben ne zam alacağım?
Öncelikle aylığınız hesaplanacak ve 6 aylık Ocak TÜFE si oranında artırılacak sonra ilave olarak 100 TL alacaksınız ve ardından temmuz ayında yine 6 aylık TÜFE zammını alacaksınız.

Devamını oku
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş Kazaları

İş Kazalarının Nedenleri

Yayınlanma tarihi

-

İş kazası nedenleri

İş Kazalarının Nedenleri

Genel olarak iş kazalarının nedenleri, bireysel nedenler ve çevresel nedenler olarak iki grupta toplanabilir. Bu konu detaylı bir şekilde ele aldığında ise çok yönlü etkenlerin olduğu görülebilir. Planlama, yönetim, uygulama, denetim ile ilgili nedenler olarak gruplandırmaların yanı sıra teknik, sosyal, fiziksel ve psikolojik, ekonomik ve bunlara benzer nedenlerin olduğu gruplamalar da yapılabilmektedir. Bu nedenle, kaza nedenleri belirli bir biçimde sabit olarak değerlendirmek doğru olmamaktadır. Alman araştırmacı Chossy’nin aşağıda belirtilen gruplandırması, kaza nedenlerinin çok yönlü olduğunu göstermektedir 

İş Kazası Nedenleri Planlama ve Yönetim ile İlgili Hususlar

 • Konstrüksiyon planlamasındaki eksiklikler
 • İşletme planının dikkate alınmaması
 • Yapım sürelerinin kısa tutulması
 • İşlerin, konusunda uzman olmayan firmalara verilmesi
 • Uygulamadaki kontrol ve denetimin yetersiz olması
 • Çeşitli firmaların beraber çalışmalarının iyi düzenlenememesi
 • 2. Yapımla İlgili Hususlar
 • Konstrüktif eksiklikler
 • Kötü yapı malzemesi kullanılması
 • İşin niteliğine uygun olmayan malzeme kullanılması
 • İşçilik hataları yapılması
 • 3. Şantiye Donanımı ile İlgili Hususlar
 • Ekipmanların hiç bulunmaması veya yetersiz olması
 • Ekipmanların yapılan işe uygun olmaması
 • Malzeme kusurlarının bulunması
 • Konstrüktif eksiklikler bulunması
 • Koruma önlemlerinin eksik olması
 • 4. Çalışma ile İlgili Hususlar
 • Ön hazırlık çalışmalarının, şantiye kuruluşunun hatalı veya eksik olması
 • Makine araç ve tertibatlarının kontrolünün yeterli olmaması
 • Yetersiz veya eğitilmemiş işgücü kullanılması
 • Çalışanların gerektiği gibi denetlenmemesi (**6)

İş Kazası Nedenleri İnsan düşmesi tipindeki kazalar

 • Döşeme, platform kenarından düşme
 • İskelelerden düşme
 • Yapıdaki boşluklara düşme
 • Çatılardan düşme
 • Hemzemin düşmeler
 • Elektrik ve telefon direklerinden düşme
 • El merdivenlerinden düşme
 • Sabit inşaat merdivenlerinden düşme
 • Yük asansörlerinden düşme
 • Zemindeki boşluklara düşme
 • Diğer tipteki düşmeler

İş Kazası Nedenleri Malzeme düşmesi tipindeki kazalar

Meydana gelmesi ile oldukça ciddi sonuçlar verebilecek bu kaza tipine ait alt gruplar aşağıda verildiği gibidir (Müngen, 2005).

 • Gırgır vinç kullanımında malzeme düşmesi
 • Yüksek yapı kısımlarından malzeme düşmesi
 • Yükleme boşaltma sırasında taşıttan malzeme düşmesi
 • Tünel tavanından malzeme düşmesi
 • Elle taşınan malzemenin ayağa düşmesi
 • Malzeme istifinin devrilmesi
 • Ağır araç ve gereçlerin devrilmesi
 • Yamaçtan malzeme düşmesi
 • Krenle iletilen yükün düşmesi
 • Diğer tipteki malzeme düşmeleri

İş Kazası Nedenleri Malzeme sıçraması tipindeki kazalar

 Bu kaza tipine ait alt gruplar aşağıda belirtildiği gibidir (Müngen, 2005). 

 • Taş parçası sıçraması
 • Makinelerden kopan parçaların sıçraması
 • Çivi sıçraması
 • Metal talaşı sıçraması
 • Ahşap talaşı sıçraması
 • Kireç sıçraması
 • El aleti sıçraması
 • Basınçlı hava iletim elemanlarının sıçraması
 • Asit vb. sıçraması
 • Diğer tipteki malzeme sıçraması

İş Kazası Nedenleri Kazı Kenarının Göçmesi Tipindeki Kazalar

Özellikle kazılarda güvenlik eğimlerinin verilmemesinden kaynaklanan bu kaza tipine ait alt gruplar aşağıda verildiği gibidir.

 • Kanal kenarını göçmesi
 • Temel kenarının göçmesi
 • Yamaçlardaki kazılarda şev göçmesi
 • Kuyu göçmesi
 • Diğer tipteki göçmeler

İş Kazası Nedenleri Yapı Kısmının Çökmesi Tipindeki Kazalar

Bu kaza tipine ait alt gruplar aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Yapım sırasında çökme
 • Yıkım sırasında çökme
 • Tamirat sırasındaki çökme
 • Diğer tipteki çökmeler

İş Kazası Nedenleri Elektrik Çarpması Tipindeki Kazalar

Bu kaza tipine ait alt gruplar aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Yapı yakınlarındaki gerilim hatlarının iletken malzeme ile teması çarpmalar
 • Gırgır vinçteki kaçaklardan meydana gelen çarpmalar
 • Gerilim hatlarındaki çalışmalar sırasındaki çarpmalar
 • İç tesisattaki kaçaklardan meydana gelen çarpmalar
 • Elektrikli el aletlerindeki kaçaklardan meydana gelen çarpmalar
 • Elektrikli diğer araçlardaki kaçaklardan meydana gelen çarpmalar
 • Diğer tipteki elektrik çarpmaları

İş Kazası Nedenleri Patlayıcı Madde Kullanımındaki Kazalar

Bu kaza tipinin çok sık olarak meydana gelmemesinin nedeni patlayıcı maddelerle çalışmaların yalnızca bazı özel işlerde ve durumlarda yapılmasındandır. Oldukça ciddi etkilerle sonuçlanabilecek bu kaza tipinin alt grupları aşağıda belirtildiği gibidir (Müngen, 1993). 

 • Dinamit kapsülünün elde patlaması
 • Patlamanın etki alanında kalma
 • Patlamamış lağımın yeniden delinmesi
 • Patlama sonrası kaya düşmesi, zemin kayması
 • Diğer tipteki patlayıcı madde kazaları

İş Kazası Nedenleri Yapı Malzemelerindeki Kazalar

Gelişen teknoloji ile birlikte yapı şantiyelerinde iş makinelerinin kullanım yaygınlığı artmaktadır. Buna bağlı olarak son yıllarda yapı makinelerinde meydana gelen kazalarda ciddi oranda artışlar görülmektedir. Bu kaza tipine ait alt gruplar aşağıda belirtildiği gibidir (Müngen, 2005). 

 • Yapı makinelerinin devrilmesi
 • Makine elemanı altında-arasında kalma
 • Makine elemanının elektrik dağıtım hattına teması
 • Makine üzerine malzeme düşmesi
 • Diğer

İş Kazası Nedenleri Tezgâhlara veya Makine Elemanlarına Uzuv Kaptırma Tipindeki Kazalar

Genelde ölümle sonuçlanmasa da, ağır yaralanma ve sürekli iş göremezlik şeklinde sonuçlar verebilmektedir. Bu kaza tipinin alt grupları aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Makine dişlilerine, tahvil tertibatlarına el kaptırma
 • Şerit veya daire testerelere el kaptırma
 • Planya tezgâhlarına el kaptırma
 • Preslere el kaptırma
 • Diğer tezgâhlara el kaptırma
 • Diğer makine elemanlarına uzuv kaptırma veya sıkıştırma

 

İş Kazası Nedenleri Şantiye İçi Trafik Kazaları

Özellikle büyük çaptaki şantiyelerde sürücülerin dikkatsiz ve kusurlu davranışları sonucu meydana gelen bu kaza tipine ait alt gruplar aşağıda belirtildiği gibidir 

 • Şantiye içi veya dışında görev sırasında sürücünün şantiyeye ait araçla kaza yapması
 • Şantiyeye ait araçlara başka araçlar tarafından çarpılması
 • Servis elemanlarının şantiyeye gidiş ve geliş sırasında uğradıkları kazalar
 • Yol yapımı sırasında meydana gelen trafik kazaları
 • Şantiye araçlarının çalışanlara çarpması
 • Şantiyeye dışarıdan giren araçların kazaya sebebiyet vermesi
 • Diğer

Devamını oku

İş Kazaları

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Yayınlanma tarihi

-

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Değişik nedenlerle yaşanabilen sağlık problemlerinden birisi de “kesici delici alet yaralanmaları”dır. Bu tür durumlarda neler yapmak, nelere dikkat etmek gerekir? Kesici delici alet yaralanmalarınde ne yapılabilir, kesici delici aletlerle yaralanmada ilk yardım, kesici delici aletlerle yaralanma önlemleri. Bütün bu soruların cevabını öğrenmek için yazımıza okumaya devam edin.

Kesici Delici Alet Yaralanmalarınde Ne Yapılabilir?

Yaralanan yerin temizliği, kanama varsa durdurulması ve iyileşmenin mümkün olduğu kadar şekil bozukluğu ve/veya iz kalmadan gerçekleşmesi istenir.Yaralanan yer sabunla ve bol suyla, mümkünse de akan su ile yıkanmalıdır. Bu yıkama, o bölgeye bulaşmış olabilecek mikropları uzaklaştırılmak için gereklidir. Sonrasında da o yarayı temiz olarak kapatmak, gelecek olan mikroplardan korumak gerekir. Bu amaçla yara bandı, gazlı bez veya strip denilen yapışkan bant ile kapatarak, ya da dikiş atılarak açık olan yara dış ortama kapatılır. Pamuk kullanılmamalıdır. Açık yaraya tentürdiyot sürülmemeli, yara kenarları batticon ile temizlenmelidir. Yaralanan bölge üzerine antibiyotikli merhem sürülmesi faydalıdır. Dikiş atılması gereken durumlarda yaranın büyüklüğüne, mikropla bulaşma ihtimalinin yüksekliğine göre ağızdan antibiyotik kullanılması da gerekebilir. Yaranın durumuna göre 2 gün süreyle suyla temas etmemesi uygun olacaktır.

Kesiklerde az veya çok kanama olabilir. Kesilen yere temiz, mümkünse steril gazlı bez ile 5 dakika bası uygulayarak kanamayı durdurmaya çalışmak gerekir. Bu amaçla pamuk kullanılmamalıdır. Tütün veya kül basmak gibi metodlardan sakınmalıdır.Kanayan bölge yukarı kaldırılmalıdır. Fışkırır tarzda kanama varsa zaman kaybedilmeden hastaneye müracaat edilmelidir. Bası ile kanamanın durduğu hallerde, yaraya dikiş atılması gerekmeyebilir.

Kesilen doku kas liflerine paralel kesilmişse yara açılması az, dik olarak kesilmişse yara açılması fazla olacaktır. Kesen cismin özelliklerine bağlı olarak yara dudakları genellikle düzgündür. Ancak keskinliği yanı sıra ağırlığı ile de yaralanma yapan satır, balta gibi araçlarla oluşan yaralanmalarda yara kenarları düzensiz olur.

Yara açıklığı fazla olan veya yara kenarları düzensiz olan hallerde yaranın dikilmesi uygun olur. Dikiş uygulaması kanama kontrolüne yarar sağlamasının yanı sıra esas olarak, yarayı mikroplardan korumak için kapalı hale getirmek ve aynı zamanda da iyileşme sonrasında ciltte kalacak “iz”in mümkün olduğunca az ve düzgün şekilde olması amacıyla yapılır. Dikiş atılmayacak ve yara bandı veya strip bant uygulanacaksa, yara dudakları birbirine yaklaştırılıp kapatılmalıdır.

Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa veya parmak, el, ayak gibi uzuv kopması durumunda turnike uygulanır. Uzvun koptuğu yere en yakın deriye ve bütünlüğü bozulmamış tek kemiğe uygulanır. Yapıldığı zaman kayıt edilir; yerine göre 2-4 dakikada bir açılıp tekrar uygulanır. Esnemeyen materyal ile uygulanmalı, malzemenin genişliği 8-10 cm. civarında olmalıdır. Kopan parça temiz, su geçirmez, ağzı kapalı, plastik bir torbaya yerleştirilir. Kopan parçanın konulduğu bu torba, buz içeren ikinci bir torbanın içine konulur. Uzuv, direkt olarak buzla temas ettirilmez.

Yaralanmaya neden olan alet vücuda saplanarak kalmış ise çıkartılmaz; sadece bez ile üzeri kapatılarak sağlık birimine gidilir. Yaralanan kişinin geçerli bir tetanos aşısı olup olmadığı kontrol edilmeli, gerek görülürse yenilenmelidir.

Devamını oku

İş Kazaları

İş Kazası Nedir?

Yayınlanma tarihi

-

iş kazası nedir?

İş Kazası Nedir ?

İş kazası; işyerinde bulunulan zamanlarda veya işin yürütüm şartları sebebiyle gerçekleşen, sonucunda ölüm veya ruhen ya da bedenen bir engellilik durumu oluşturan olay olarak tanımlanmaktadır.

Geçirilen kazaların, iş kazası olarak tanımlanabilmesi için;

Sigortalı çalışan kişinin, görevlendirme ile; örneğin şehir dışında geçirdiği 2 günlük eğitimi boyunca; görev tanımında geçen süre içerisinde başına gelen herhangi bir kaza, iş kazası olarak tanımlanır. Örnek vermemiz gerekirse, eğitimden sonra çıkılan yemekte boğazına bir şey kaçması veya ulaşım sağlanırken geçirilen kaza, iş kazası sayılabilir.
Sigortalı çalışan kişinin, işverene bağlı olarak çalıştığı ancak iş dolayısıyla farklı lokasyonlarda geçirdiği kazalar, iş kazası olarak sayılır. Ancak bilinmesi gereken mesai saatleri içerisinde olduğu ve görevlendirdiği lokasyonlarda veya lokasyonlara gidip gelirken geçen zamanlarda gerçekleşmesi halinde iş kazası olarak sayılır. Kadın sigortalı çalışanın süt izni sırasında, örneğin çocuğunun bulunduğu lokasyona gidip gelirken başına gelen kaza, iş kazası olarak tanımlanır.Sigortalı çalışanların, işveren tarafından sağlanan servis veya özel araçla iş yerine gidip gelmeleri sırasında geçirilen kazaları yine iş kazası olarak tanımlanır.

İş Kazasında Yapılması Gerekenler

İş kazası gerçekleştiği zaman işveren tarafından yapılması gereken gerekli sağlık yardımlarının yapılmasıdır. Gerçekleştiğinde önem arz eden bir konu iş kazası geçiren çalışana müdahale edebilmektir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununca az tehlikeli işyerlerinde 20 kişide 1 kişi, tehlikeli işyerlerinde 15 kişide 1 kişi ve çok tehlikeli işyerlerinde 10 kişide 1 kişi ilkyardım eğitimi almalıdır.

Yaralanma, ilkyardım eğitimi alan kişinin müdahale edebileceği boyuttaysa, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellemek amacıyla bir ön müdahale yapılır. Sonrasında kazanın kişide yarattığı durum göz önüne alınarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaşımı sağlanır. Sağlık kuruluşunun devlet hastanesi olması gerekmektedir. Hazırlanan acil durum eylem planlarında işyerine en yakın devlet hastanesi güzergahı açıklayıcı bir şekilde işlenmiş olup, bu bilginin herkesin görebileceği ortak bir alana asılması tavsiye edilmektedir.

İş yerinden gelindiği zaman müdahale eden doktor, hastanenin kolluk kuvvetlerine haber verir. Kolluk kuvvetleri bununla ilgili bir tutanak tutarlar. Ve sonrasında yapılması gereken işçinin sgk giriş, çıkışlarıyla ilgili yetkili personelin 3 iş günü içerisinde sgk’ ya iş kazası ile ilgili bildirimde bulunmasıdır. Hastane içinde bu süre 10 gündür. Yapılmadığı takdirde maddi olarak cezai yaptırımları olduğu bilinmesi önem arz eder.  Yapılması gereken diğer hususta İş yeri kaza raporu düzenlenmesi. Şahitlerin ifadesinin alınmasıdır.

İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalı?

Üst paragraflarda iş kazasının tanımı ve hangi koşullarda iş kazası olarak tanımlanabileceğinden bahsetmiştik. En önemli husus çalışanın mutlaka o işyerinde sigortalı olmasıdır. Bunlara nazaran iş kazası olması halinde iş kazası geçiren işçinin yapması gerekenler;

  • Öncelikle hastanedeki belgelerin iş kazası olarak düzenlenip, düzenlenmediğini takip etmelidir.
  • İş kazasının SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilip, bildirilmediğini takip etmesi gerekmektedir.
  • İş kazası geçiren işçinin gönderildiği sağlık kuruluşunda görevli olan kolluk kuvvetlerine vereceği ifade önemlidir.
  • İş kazası süresince işveren tedavi konusunda gereken hassasiyeti göstermeyecek olursa idari açıdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayet edileceği, adli yönden maddi ve manevi tazminat davası açılacağı yazılı olarak iletilmelidir.
  • İş kazası sonrasında işçi eğer işten çıkarıldıysa en kısa sürede iş mahkemesi nezdinde dava açması gerekmektedir.

 

İş Kazası Şikayet Süresi

İş kazası geçiren çalışanın işverene karşı açabileceği davalar mevcuttur. Bunun sonucu olarak talep edebileceği tazminatlar, iş gücü kaybı tazminatı, geçici iş görememezlik tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminatlardır. Mutlaka bilinmesi gereken iş kazası nedeniyle açılan tazminat davalarından 10 yıllık zamanaşımı süresinin söz konusu olduğudur. Zamanaşımı süresi destekten yoksun kalma tazminatları davalarında (işçinin ölümüyle sonuçlanan) kaza tarihinden itibaren, iş gücü kaybı tazminatları davalarında kalıcı iş gücü kaybı raporunun alındığı tarihten itibaren zamanaşımı süresi işlemeye başlar.

İş Kazası Sayılmayan Durumlar

İş kazasının hangi durumlarda sayılabileceğini yukarıda açıklamıştık. Bu gibi durumları sağlamayan kazalar iş kazası olarak sayılmaz. Örnek vermek istersek;İşe gelirken sigortalı çalışanın otobüsle işe geldiği sırada geçirdiği kaza iş kazası olarak sayılmaz. İş kazası sayılabilmesi için esas olan işverenin sağladığı taşıtla işe gelip gitme sırasında geçirilen kazalar iş kazası sayılmaktadır.

İş Kazası Bildirim Süresi ve İş Kazası Bildirmeme Cezası Öğrenmek İçin Tıklayınız

Devamını oku

Trending