Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı

0
1435
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, özel sektörde, kamuda ve yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırmalar, gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler sunularak bilgi paylaşımını amaçlamaktadır.

İnsanın varoluşundan bugüne, hayatın her alanında olumlu yönde bir değişim isteği süregelmiştir. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan, IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı “Değişim Artı” teması ile sunulabilecek ve önerilebilecek fikirlerin, sektöre birçok artı değer katması ve sürekliliği istenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilimi özelde tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin temini, genelde ise tüm toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek bu kongrede ulusal ve uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliğinin genel konularının ayrıntılarıyla ele alınma imkanı sağlanacaktır. İş sağlığı ve güvenliğinde hukuk, eğitim, kültür, dijital dönüşüm, meslek hastalıkları ve yerel yönetimler özel olarak ele alınacaktır. Tüm konular iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve alanında uzman kişiler tarafından tartışılacaktır.

İnsanın varoluşundan bugüne, hayatın her alanında olumlu yönde bir değişim isteği süregelmiştir. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan, IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı “Değişim Artı” teması ile sunulabilecek ve önerilebilecek fikirlerin, sektöre birçok artı değer katması ve sürekliliği istenmektedir.

Değişim Artı teması ile;

Ulusal ve uluslararası fark oluşturan iyi uygulama örnekleri sunulacaktır.
Gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşümün getirdiği yenilikler katılımcılar ile buluşacaktır.
İnsanın güvenli ve konforlu çalışma hayatı için gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilecektir.
Yarının iş hayatında vazgeçilmez olacak yenilikçi öneriler tartışılacaktır.
Sektörün geleceği olan gençlerin önünü açacak imkânların yaratılması sağlanacaktır.
Somutlaşmış ve uygulanabilirliği kanıtlanmış çalışmalar paylaşılacaktır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here