İSG Nedir ? Kimler Başvurabilir ?

0
1330
isg nedir ?

İSG NEDİR ?

İş sağlığı ve güvenliği iş uygulanması anında işyerinde ki fiziki ve sosyal şartlar nedeniyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile aynı zamanda iş kazalarının önlenmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. Diğer bilinen adı ise OSGB olarak geçmektedir. OSGB kelimesinin açılımı Ortak Sağlık Güvenli Birimi olarak geçmektedir.

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunmakla yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliği hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren işverenden 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezası uygulanır.

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) NEDİR?

İşyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlardır.

OSGB’ler İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulurlar.

OSGB hizmeti dışarıdan alındığı takdirde, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır ve tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Osgb‘nin sorumluluğunda olacaktır.

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) NEDİR?

İşveren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli olarak görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. İSGB kurulum zorunluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmenin tehlike sınıfına göre çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmiştir.

Tam süreli çalışacak en az bir iş güvenliği uzman görevlendirmesi gereken işyerleri

Tehlike sınıfı – Çalışan sayısı

Az tehlikeli 1000 ve üzeri
Tehlikeli 500 ve üzeri
Çok tehlikeli 250 ve üzeri

Tam süreli çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirmesi gereken işyerleri

Tehlike sınıfı / Çalışan sayısı

Az tehlikeli 2000 ve üzeri
Tehlikeli 1000 ve üzeri
Çok tehlikeli 750 ve üzeri
Tehlike sınıfına göre sırasıyla 2000, 1000 ve 750 kişinin çalıştığı işyerlerinde En az 1 tane tam zamanlı hekim çalışırken aynı zamanda tam zamanlı iş güvenliği uzmanı da bulunması gerekeceğinden bu işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurulmalıdır.

İSG-KÂTİP NEDİR?

İSG_KATİP’in açılımı “iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programı”dır.
Bu program, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılır.

ONAYLI DEFTER NEDİR?

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı seri numaraları ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan defterdir.

Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here