Takip Edin

İş Kazaları

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Yayınlanma tarihi

-

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

Değişik nedenlerle yaşanabilen sağlık problemlerinden birisi de “kesici delici alet yaralanmaları”dır. Bu tür durumlarda neler yapmak, nelere dikkat etmek gerekir? Kesici delici alet yaralanmalarınde ne yapılabilir, kesici delici aletlerle yaralanmada ilk yardım, kesici delici aletlerle yaralanma önlemleri. Bütün bu soruların cevabını öğrenmek için yazımıza okumaya devam edin.

Kesici Delici Alet Yaralanmalarınde Ne Yapılabilir?

Yaralanan yerin temizliği, kanama varsa durdurulması ve iyileşmenin mümkün olduğu kadar şekil bozukluğu ve/veya iz kalmadan gerçekleşmesi istenir.Yaralanan yer sabunla ve bol suyla, mümkünse de akan su ile yıkanmalıdır. Bu yıkama, o bölgeye bulaşmış olabilecek mikropları uzaklaştırılmak için gereklidir. Sonrasında da o yarayı temiz olarak kapatmak, gelecek olan mikroplardan korumak gerekir. Bu amaçla yara bandı, gazlı bez veya strip denilen yapışkan bant ile kapatarak, ya da dikiş atılarak açık olan yara dış ortama kapatılır. Pamuk kullanılmamalıdır. Açık yaraya tentürdiyot sürülmemeli, yara kenarları batticon ile temizlenmelidir. Yaralanan bölge üzerine antibiyotikli merhem sürülmesi faydalıdır. Dikiş atılması gereken durumlarda yaranın büyüklüğüne, mikropla bulaşma ihtimalinin yüksekliğine göre ağızdan antibiyotik kullanılması da gerekebilir. Yaranın durumuna göre 2 gün süreyle suyla temas etmemesi uygun olacaktır.

Kesiklerde az veya çok kanama olabilir. Kesilen yere temiz, mümkünse steril gazlı bez ile 5 dakika bası uygulayarak kanamayı durdurmaya çalışmak gerekir. Bu amaçla pamuk kullanılmamalıdır. Tütün veya kül basmak gibi metodlardan sakınmalıdır.Kanayan bölge yukarı kaldırılmalıdır. Fışkırır tarzda kanama varsa zaman kaybedilmeden hastaneye müracaat edilmelidir. Bası ile kanamanın durduğu hallerde, yaraya dikiş atılması gerekmeyebilir.

Kesilen doku kas liflerine paralel kesilmişse yara açılması az, dik olarak kesilmişse yara açılması fazla olacaktır. Kesen cismin özelliklerine bağlı olarak yara dudakları genellikle düzgündür. Ancak keskinliği yanı sıra ağırlığı ile de yaralanma yapan satır, balta gibi araçlarla oluşan yaralanmalarda yara kenarları düzensiz olur.

Yara açıklığı fazla olan veya yara kenarları düzensiz olan hallerde yaranın dikilmesi uygun olur. Dikiş uygulaması kanama kontrolüne yarar sağlamasının yanı sıra esas olarak, yarayı mikroplardan korumak için kapalı hale getirmek ve aynı zamanda da iyileşme sonrasında ciltte kalacak “iz”in mümkün olduğunca az ve düzgün şekilde olması amacıyla yapılır. Dikiş atılmayacak ve yara bandı veya strip bant uygulanacaksa, yara dudakları birbirine yaklaştırılıp kapatılmalıdır.

Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa veya parmak, el, ayak gibi uzuv kopması durumunda turnike uygulanır. Uzvun koptuğu yere en yakın deriye ve bütünlüğü bozulmamış tek kemiğe uygulanır. Yapıldığı zaman kayıt edilir; yerine göre 2-4 dakikada bir açılıp tekrar uygulanır. Esnemeyen materyal ile uygulanmalı, malzemenin genişliği 8-10 cm. civarında olmalıdır. Kopan parça temiz, su geçirmez, ağzı kapalı, plastik bir torbaya yerleştirilir. Kopan parçanın konulduğu bu torba, buz içeren ikinci bir torbanın içine konulur. Uzuv, direkt olarak buzla temas ettirilmez.

Yaralanmaya neden olan alet vücuda saplanarak kalmış ise çıkartılmaz; sadece bez ile üzeri kapatılarak sağlık birimine gidilir. Yaralanan kişinin geçerli bir tetanos aşısı olup olmadığı kontrol edilmeli, gerek görülürse yenilenmelidir.

İş Kazaları

İş Kazası Nedir?

Yayınlanma tarihi

-

iş kazası nedir?

İş Kazası Nedir ?

İş kazası; işyerinde bulunulan zamanlarda veya işin yürütüm şartları sebebiyle gerçekleşen, sonucunda ölüm veya ruhen ya da bedenen bir engellilik durumu oluşturan olay olarak tanımlanmaktadır.

Geçirilen kazaların, iş kazası olarak tanımlanabilmesi için;

Sigortalı çalışan kişinin, görevlendirme ile; örneğin şehir dışında geçirdiği 2 günlük eğitimi boyunca; görev tanımında geçen süre içerisinde başına gelen herhangi bir kaza, iş kazası olarak tanımlanır. Örnek vermemiz gerekirse, eğitimden sonra çıkılan yemekte boğazına bir şey kaçması veya ulaşım sağlanırken geçirilen kaza, iş kazası sayılabilir.
Sigortalı çalışan kişinin, işverene bağlı olarak çalıştığı ancak iş dolayısıyla farklı lokasyonlarda geçirdiği kazalar, iş kazası olarak sayılır. Ancak bilinmesi gereken mesai saatleri içerisinde olduğu ve görevlendirdiği lokasyonlarda veya lokasyonlara gidip gelirken geçen zamanlarda gerçekleşmesi halinde iş kazası olarak sayılır. Kadın sigortalı çalışanın süt izni sırasında, örneğin çocuğunun bulunduğu lokasyona gidip gelirken başına gelen kaza, iş kazası olarak tanımlanır.Sigortalı çalışanların, işveren tarafından sağlanan servis veya özel araçla iş yerine gidip gelmeleri sırasında geçirilen kazaları yine iş kazası olarak tanımlanır.

İş Kazasında Yapılması Gerekenler

İş kazası gerçekleştiği zaman işveren tarafından yapılması gereken gerekli sağlık yardımlarının yapılmasıdır. Gerçekleştiğinde önem arz eden bir konu iş kazası geçiren çalışana müdahale edebilmektir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununca az tehlikeli işyerlerinde 20 kişide 1 kişi, tehlikeli işyerlerinde 15 kişide 1 kişi ve çok tehlikeli işyerlerinde 10 kişide 1 kişi ilkyardım eğitimi almalıdır.

Yaralanma, ilkyardım eğitimi alan kişinin müdahale edebileceği boyuttaysa, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ve durumun daha kötüye gitmesinin engellemek amacıyla bir ön müdahale yapılır. Sonrasında kazanın kişide yarattığı durum göz önüne alınarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaşımı sağlanır. Sağlık kuruluşunun devlet hastanesi olması gerekmektedir. Hazırlanan acil durum eylem planlarında işyerine en yakın devlet hastanesi güzergahı açıklayıcı bir şekilde işlenmiş olup, bu bilginin herkesin görebileceği ortak bir alana asılması tavsiye edilmektedir.

İş yerinden gelindiği zaman müdahale eden doktor, hastanenin kolluk kuvvetlerine haber verir. Kolluk kuvvetleri bununla ilgili bir tutanak tutarlar. Ve sonrasında yapılması gereken işçinin sgk giriş, çıkışlarıyla ilgili yetkili personelin 3 iş günü içerisinde sgk’ ya iş kazası ile ilgili bildirimde bulunmasıdır. Hastane içinde bu süre 10 gündür. Yapılmadığı takdirde maddi olarak cezai yaptırımları olduğu bilinmesi önem arz eder.  Yapılması gereken diğer hususta İş yeri kaza raporu düzenlenmesi. Şahitlerin ifadesinin alınmasıdır.

İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalı?

Üst paragraflarda iş kazasının tanımı ve hangi koşullarda iş kazası olarak tanımlanabileceğinden bahsetmiştik. En önemli husus çalışanın mutlaka o işyerinde sigortalı olmasıdır. Bunlara nazaran iş kazası olması halinde iş kazası geçiren işçinin yapması gerekenler;

    • Öncelikle hastanedeki belgelerin iş kazası olarak düzenlenip, düzenlenmediğini takip etmelidir.
    • İş kazasının SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilip, bildirilmediğini takip etmesi gerekmektedir.
    • İş kazası geçiren işçinin gönderildiği sağlık kuruluşunda görevli olan kolluk kuvvetlerine vereceği ifade önemlidir.
    • İş kazası süresince işveren tedavi konusunda gereken hassasiyeti göstermeyecek olursa idari açıdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayet edileceği, adli yönden maddi ve manevi tazminat davası açılacağı yazılı olarak iletilmelidir.
    • İş kazası sonrasında işçi eğer işten çıkarıldıysa en kısa sürede iş mahkemesi nezdinde dava açması gerekmektedir.

 

İş Kazası Şikayet Süresi

İş kazası geçiren çalışanın işverene karşı açabileceği davalar mevcuttur. Bunun sonucu olarak talep edebileceği tazminatlar, iş gücü kaybı tazminatı, geçici iş görememezlik tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminatlardır. Mutlaka bilinmesi gereken iş kazası nedeniyle açılan tazminat davalarından 10 yıllık zamanaşımı süresinin söz konusu olduğudur. Zamanaşımı süresi destekten yoksun kalma tazminatları davalarında (işçinin ölümüyle sonuçlanan) kaza tarihinden itibaren, iş gücü kaybı tazminatları davalarında kalıcı iş gücü kaybı raporunun alındığı tarihten itibaren zamanaşımı süresi işlemeye başlar.

İş Kazası Sayılmayan Durumlar

İş kazasının hangi durumlarda sayılabileceğini yukarıda açıklamıştık. Bu gibi durumları sağlamayan kazalar iş kazası olarak sayılmaz. Örnek vermek istersek;İşe gelirken sigortalı çalışanın otobüsle işe geldiği sırada geçirdiği kaza iş kazası olarak sayılmaz. İş kazası sayılabilmesi için esas olan işverenin sağladığı taşıtla işe gelip gitme sırasında geçirilen kazalar iş kazası sayılmaktadır.

İş Kazası Bildirim Süresi ve İş Kazası Bildirmeme Cezası Öğrenmek İçin Tıklayınız

Devamını oku

İş Kazaları

Ülker’de İş Kazası

Yayınlanma tarihi

-

Ülkerde İş Kazası

Gebze’de bulunan Ülker’e ait fabrikada iş makinesine kapılan Türkmen Damar adlı işçi hayatını kaybetti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ülker’in fabrikasında çalışan Türkmen Damar (43) iş makinesine kapılarak ağır biçimde yaralandı.

Çalışma arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Damar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Damar’ın cenazesi memleketi Adıyaman’a bağlı Besni ilçesinde toprağa verilecek.

Devamını oku

İş Kazaları

İş Kazası Maliyetleri

Yayınlanma tarihi

-

İş Kazalarının Maliyetleri

İş kazalarının neden olduğu can ve mal kayıplarının büyük boyutlara ulaşması tüm dünyada konunun önemini gündeme getirmiştir. İş kazalarının maliyeti işçi, işletme ve ulusal ekonomiye etkileri açısından değerlendirilerek genel bir yaklaşım sağlanması mümkündür.İş kazalarının görünen ve görünmeyen maliyetleri oldukça fazladır dikkat edildiği takdirde iş kazalarını azaltabilirsiniz.

is-kazasi-maliyetleri1

İş Kazasının İşçi Açısından Maliyetleri

İş kazalarının sonuçlarından en önemlisi tartışmasız çalışan insanın yaşamını yitirmesidir. Kuşkusuz insan yaşamının değerini ölçmek ve maliyetini değerlendirmek olanaklı değildir. İş kazalarının işçi açısından maliyetinin önemi açık olarak ortaya çıkmakta ve en büyük bedeli işçi ödemektedir. İş kazasına uğrayan işçi yaşamını yitirmese bile beden ve ruh sağlığında önemli kayıplar oluşabilmektedir.
İş kazası sonucu çalışamayacak durumda sakat kalan veya çalışma gücü azalan işçiyi bu kez başka önemli sorun olan işsizlik beklemektedir. İş kazasına uğrayan işçi eğer sosyal güvenlik kapsamında ise geçici ya da sürekli iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanmaktadır. Ancak, sürekli iş göremez duruma düştüğünde gelir yaratma yeteneği azalacak, rehabilitasyon sonrası daha düşük gelir getiren bir işte çalışmak zorunda kalacaktır. İş kazasına uğrayan işçi sosyal güvenlik kapsamında değilse ya da iş kazası ölümle sonuçlanmışsa yukarıdaki olasılık da ortadan kalkmaktadır. TÜİK verilerine göre ülkemizde çalışanların yarıya yakınının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadığı ve ölümle sonuçlanan iş kazalarının büyük oranlara ulaştığı düşünüldüğünde konunun önemi ve iş kazalarının işçiler açısından “maliyeti”nin boyutları daha iyi kavranacaktır.

is-kazasi-maliyetleri-2

İş Kazasının İş Yeri Açısından Maliyetleri

Uluslararası kuruluşlarca yapılan araştırmalar iş güvenliği ile iş gücü verimliliği arasında karşılıklı etkileşim olduğunu, sağlıklı ve güvenli işyerlerinde verimliliğin arttığını ortaya koymuştur. İş kazalarının önlenerek iş güvenliğinin sağlanması işyerinde verimlilik ve üretim artışına da yol açmaktadır. İş kazaları işin akışını durdurarak üretimin kesintiye uğramasına neden olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) araştırmalarında üretimde kullanılan makina ve tezgâhlarda koruma sistemlerinin geliştirilerek iş güvenliğinin sağlanması sonucu önemli ölçüde üretim artışı sağlandığı saptanmıştır. İş kazaları nedeniyle üretim araçlarında ve iş gücünde uğranılan kayıplar üretim maliyetlerini de olumsuz yönde etkilemektedir.

İş Kazası Maliyetleri

İş Kazalarının Ekonomik Boyutu

Sosyal güvenlik sistemi ile hastane, rehabilitasyon merkezi gideri gibi toplumun tümüne yüklenen maliyetler söz konusudur.İş kazaları ülke ekonomisinin üretken kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. İş kazaları nedeniyle kaybolan iş günleri ülkemizde yaratılan katma değeri de düşürmektedir. İş kazaları ulusal kaynakların yok olmasını da doğurmakta, kalkınmayı engelleyici ve refahı azaltıcı bir işlev görmektedir. Genel olarak iş kazaları ülke kaynaklarının yok olmasına işgücü ve iş günü kayıplarının önemli boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır.

SSK verilerinde görülmektedir. Dolaylı harcamalar, doğrudan harcamaların 4 ile 10 katı arasında gerçekleşmektedir. İş kazalarının sosyal güvenlik sistemine maliyeti milyarlara ulaşmaktadır. İş kazaları sonucu kaybolan iş günleri dünyada da önemli boyutlara ulaşmaktadır.

Kaynak : https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/isgraporu2018.pdf

Devamını oku

Trending