Kişisel Koruyucu Donanım

0
1280
Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?

Kişisel koruyucu donanım belirli tehlikelere maruz kalmayı en aza indirmek için bir çalışan tarafından giyilen ekipmantır. Kişisel koruyucu donanımörnekleri arasında solunum maskeleri, eldivenler, önlükler, düşme koruması ve tam vücut giysileri yanı sıra baş, göz ve ayak koruması yer alır. Kişisel koruyucu donanım kullanmak, güvenli ve sağlıklı bir ortamı sürdürmek için çeşitli stratejiler kullanacak tam bir tehlike kontrol programında sadece bir unsurdur. Kişisel koruyucu donanım, tehlikeyi kendiliğinden azaltmaz ve kalıcı veya tam koruma sağlamaz.

Kişisel Koruyucu Donanımlarının Rolü Nedir?

Her işyerinde tehlikeler vardır, bu yüzden işçileri korumak için stratejiler gereklidir. Öncelik , kaynağında ya da kaynak ile işçi arasındaki yoldaki tehlikelerin ortadan kaldırılması, ikame edilmesi ya da mühendislik kontrolünü (kontrollerini) içeren kontrol hiyerarşisi  takip etmelidir . Birçok yöntem mevcuttur ve belirli duruma en uygun olanlar kullanılmalıdır.

Kontroller genellikle şu şekildedir:

Kaynakta (tehlikenin “nereden geldiğini”).
Yol boyunca (tehlikenin “dolaştığı”).
Kontroller kaynakta, yol boyunca ve işçide

Kaynağında bir tehlikeyi kontrol etmek ilk tercihtir çünkü bu yöntem onu ​​işyerinden tamamen ortadan kaldırır veya işçiden izole eder. Bu yaklaşım, bir maddenin tehlikeli olmayanlarla ikame edilmesini, tehlikelerin izolasyonu, havalandırma, mevcut ekipmanlara güvenlik özelliklerinin eklenmesi, iş süreçlerinin yeniden tasarlanması veya yeni ekipmanın satın alınmasını gerektirebilir. İş uygulamaları, eğitim / öğretim ve temizlik gibi idari kontroller de tehlikeleri kontrol etmenin yollarıdır.

Tehlike yeterince alınamaz veya kontrol edilemediğinde , kişisel koruyucu ekipman  kullanılabilir.

Kişisel Koruma Donanım Kullanımı

Bir kişisel korunma donanımı programını başlatmak veya genişletmek için herhangi bir karar verilmeden önce, koruma stratejilerinin temel prensiplerini anlamak önemlidir.

Dikkate alınması gereken ana unsurlar şunlardır:

 • İşçilerin korunması
 • Yürürlükteki yasalara / yönetmeliklere / standartlara / kurallara uygunluk
 • Şirket içi gereksinimlere uygunluk
 • Teknik fizibilite
 • İyi bir kapsamlı strateji, tehlikeleri dikkate alır, risk değerlendirmesi yapar , tüm olası kontrol yöntemlerini değerlendirir , çeşitli yaklaşımları entegre eder ve
 • tehlikenin Kontrol altına alınmaya devam etmesini sağlamak için kontrolleri tekrar gözden geçirir.

Kişisel Koruyucu Donanımları Ne Zaman Kullanılır ?

Kişisel koruyucu donanım, maruz kalmayı azaltmak veya en aza indirmek için veya fiziksel, kimyasal, ergonomik veya biyolojik maddelerden gelen zararı engellemek için kullanılır. Unutmayın, kişisel koruyucu donanım kullanıldığında tehlikeler tamamen kaybolmuyor, ancak yaralanma riski azaltılabilir. Örneğin, kulak tıkacı  gürültüye maruz kalmaya ve kişisel koruyucu donanım uygun şekilde kullanılmasına uygun olduğunda, işitme koruması, işitme hasarı olasılığını azaltır. Ancak, işitme koruması kullanmak gürültüyü ortadan kaldırmaz.

Kişisel Koruyucu Ekipmanların kullanılması gereken durumlar ;

 • Kontroller uygulanmadan önce geçici (kısa vadeli) bir önlem olarak;
 • Diğer kontrollerin mevcut olmadığı veya yeterli olmadığı yerler;
 • Ön temas kontrollerinin mümkün veya etkili olmadığı bakım, temizlik ve onarım gibi faaliyetler sırasında;
  acil durumlarda. 

   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here